تصویر/فیلم هفته

حضور دکتر نجفی به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

حضور دکتر نجفی به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷