اخبار

نجفی: تربیت مدیران اصلاح‌طلب برای آینده کشور یک ضرورت است

شهردار تهران در نشست مشترک هیات رئیسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان با هیات رئیسه فراکسیون امید و روسای شوراها و شهرداران کلان شهرها شرکت کرد.

محمد علی نجفی، با قدردانی از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان به جهت برگزاری این نشست، گفت: مصالح کشور و مصالح آینده اصلاحات در گرو کار امدی مدیران اصلاح‌طلب است. ما در موقعیتی هستیم که باید در موضع گیری‌های خود به دنبال تقویت گفتمان اصلاحات، حفظ سرمایه اجتماعی و ترجیح منافع عمومی بر منافع گروهی باشیم.

وی بر ضرورت صیانت از نیروهای اصلاح طلب و تربیت مدیران این جریان سیاسی برای آینده کشور تاکید کرد و گفت: برنامه‌هایی که به مردم ارائه می‌کنیم باید به گونه‌ای باشد که وضعیت جامعه و مشکلات آن را لحاظ کنیم. به همین دلیل باید مراقبت شود در طرح مطالبات، توانمندی‌ها و وظایف نهادهای تابعه را لحاظ کنیم.

شهردار تهران از دکتر عارف خواست برای پیگیری برخی برنامه‌ها کمیته‌های مشترکی بین شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، شورای شهر و فراکسیون امید تشکیل دهد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳