اخبار

با پیشنهاد مرکز ارتباطات و امور بین الملل صورت گرفت

دستور نجفی برای پس گرفتن شکایات شهرداری تهران از رسانه‌های جمعی

به گزارش شهرنوشت، به موجب این دستور رسمی، اداره کل حقوقی شهرداری موظف شد در راستای سیاست راهبردی دکتر محمد علی نجفی، شهردار تهران مبنی بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات مرتبط با مدیریت شهری، شفافیت و تعامل با اصحاب رسانه، تمام شکایت‌های دوره پیشین مدیریت شهری تهران از برخی اصحاب رسانه را باز پس گیرد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷