اخبار

شهردار تهران در جلسه مشترک با اعضای شورای شهر:

تکمیل شهر آفتاب با اتکا به بودجه شهرداری غیرممکن است

نجفی

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، محمد علی نجفی با اشاره به موضوع واگذاری شهر آفتاب به بانک شهر، عنوان کرد: اینکه بانک شهر چنین حجمی از پول را در نمایشگاه شهر آفتاب به سرمایه ثابت تبدیل کند به صلاح نیست و علاوه بر این بانک مرکزی هم چنین مجوزی نمی دهد. حتی در دوره قبل نیز بانک مرکزی با واگذاری شهر آفتاب به بانک شهر مخالفت کرد چرا که نسبت دارایی های ثابت بانک به نقدینگی بالا می رود.

شهردار تهران به بررسی گزینه های موجود برای آینده شهر آفتاب پرداخت و گفت: یکی از پیشنهادات آن است که طی شراکت با وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم سرمایه گذار داخلی و خارجی را برای تکمیل شهر آفتاب و اقدامات بعدی داشته باشیم.

نجفی به معضلات و مشکلات برگزاری نمایشگاه در محل فعلی نمایشگاه های بین المللی تهران در خیابان سئول اشاره و تاکید کرد: دورنمای تهران این است که امکان ادامه فعالیت نمایشگاه بین المللی در سطح گسترده وججود ندارد و باید قبول کنیم که در آینده شهر آفتاب محور برگزاری نمایشگاه ها خواهد شد؛ ما نیز در جریان بحث هایی که با دولت داریم می توانیم این موضوع را تسریع کرده و به جمع بندی قطعی برسانیم.

وی با بیان اینکه «تکمیل سالن های شهر آفتاب با اتکا به بودجه شهرداری غیر ممکن خواهد بود» گفت: برای تکمیل بعضی از زیر ساخت ها و مسایل مالی شهر آفتاب بخشی را در بودجه سال 97 پیشنهاد خواهیم کرد اما برای احداث سالن ها از سوی شهرداری بودجه ای در نظر نگرفته ایم؛ چرا که  در آن قسمت باید با مشارکت بخش خصوصی در داخل و خارج  بتوانیم سرمایه گذار مناسبی را پیدا کرده و سالن های شهر آفتاب را تکمیل کنیم.

شهردار تهران در ادامه بر ضرورت استفاده از مشاور خارجی و طراحی نقشه استراتژیک برای نمایشگاه شهر آفتاب تاکید و ابراز کرد: در گفت و گو با وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد بررسی های کارشناسی درباره صورت گیرد و سپس طی یک ماه آینده جلسه ای با وزیر صنعت و معدن و تجارت داشته باشیم تا با کمک شورای شهر به راه حل قطعی درباره شهر آفتاب برسیم.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸