اخبار

به منظور ارائه گزارش سند تحویل و تحول مدیریت شهری؛

شهردار تهران فردا به شورای شهر می رود

نجفی

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، محمدعلی نجفی فردا (24 دی ماه) با حضور در سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، گزارش سند تحویل و تحول مدیریت شهری تهران را ارائه خواهد کرد.

 همچنین در این جلسه علاوه بر گزارش شهردار تهران، لایحه "رویکردهای پیشنهادی تدوین برنامه سوم شهر تهران" با قید یک فوریت بررسی خواهد شد.

ادامه بررسی "طرح الزام شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقای ایمنی ساختمان های شهر تهران جهت پیگیری تحقق خروجی ها و پیشنهادات گزارش های تهیه شده در کارگروه های دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم )" دستور بعدی این جلسه خواهد بود.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳