اخبار

با ابلاغ شهردار تهران و در راستای بهبود خدمات رسانی به شهروندان صورت گرفت

افزایش اختیارات مناطق 22 گانه شهرداری تهران

به گزارش شهرنوشت، در نامه محمدعلی نجفی شهردار تهران به معاونان خود آمده است: در راستای سیاست تمرکززدایی و افزایش اختیارات مناطق 22گانه جهت تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات شایسته به شهروندان محترم و بهبود فرایندهای اجرایی امور محوله، بدینوسیله وظایف 15گانه ذیل به مناطق 22گانه تفویض می گردد. شایسته است معاونان محترم حداکثر ظرف مدت 20 روز کاری اقدامات و دستورالعمل های اجرایی لازم را در خصوص عملیاتی نمودن موارد مزبور معمول نمایند و نتیجه را به دفتر اینجانب گزارش فرمایند.

در ادامه این نامه وظایف و اختیارات در قالب معاونت های مختلف برشمرده شده اند:


معاونت شهرسازی و معماری


1. تجدید نظر در فرایند صدور پروانه، پایان کار و پاسخگویی به استعلامات آتش نشانی و کمیسیون ماده7

2. واگذاری انعقاد قرارداد جهت تهیه طرح های موضعی تا سقف حداکثر یک میلیارد ریال

3. تجدید نظر و افزایش اختیارات شورای معماری مناطق با لحاظ نمودن قوانین، مقررات و اسناد بالادستی

4. واگذاری کنترل ضوابط شهرسازی در زمان تخصیص کد شناسایی و جانمایی املاک و اراضی


معاونت خدمات شهری و محیط زیست


1. تفویض اختیار صدور مجوز نصب تابلوهای دیجیتالی تبلیغاتی واحدهای تجاری و اداری به مناطق، اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی به مناطق

 2. واگذاری انتخاب پیمانکاران شهربان، حریم بان و معبربان به مناطق


معاونت مالی و اقتصاد شهری


1. بازنگری در بخشنامه خرید در شهرداری تهران با اصلاح روش خرید و نوع محصولات از شرکت شهروند

2. تجدید نظر در فرایند برگزاری جلسات مناقصات یا تفویض اختیار به مدیر حقوقی مناطق و یا استقرار نماینده اداره کل حقوقی

3. واگذاری کلیه امور مربوط به ایجاد و اصلاح کد نوسازی به مناطق به منظور تسریع در ارائه خدمات


 معاونت اجتماعی و فرهنگی


1. تفویض اختیار به مناطق جهت تدوین، تعیین و اجرای برنامه ها در راستای سیاست های کلی منطبق بر ویژگی های هر محله

2. تمرکززدایی و تخصیص اعتبارات حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی با توجه به میزان آسیب های اجتماعی مناطق


معاونت فنی عمران


1. تجدید نظر در فرایند انعقاد قراردادهای عمرانی در افزایش درصد اقلام ستاره دار و درصد ضریب کارشناسی ابلاغی در مناقصات


 معاونت توسعه منابع انسانی


1. تجدید نظر در فرایند مسیر ارتقاء کارکنان و تفویض بخشی از امور به مناطق


معاونت حمل و نقل و ترافیک


1. تفویض انتخاب و انعقاد قرارداد با مشاورین ترافیکی

2. تفویض نحوه مدیریت تاکسی رانی و اتوبوس رانی مستقر در مناطق به هر منطقه


نجفی در پایان این نامه با اشاره به این که موارد ابلاغی فاز اول طرح افزایش اختیارات مناطق است، خاطرنشان کرد: مفاد تکمیلی طی بخشنامه های آتی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹