اخبار

در اولین جلسه رسمی سال 97:

شورای شهر با استعفای شهردار تهران مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، در در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرتهران و جلسه بررسی استعفای شهردار تهران که با حضور 20 تن از اعضای شورای شهر و با غیبت حسن خلیل آبادی برگزار شد، 16 نفر از اعضا به استعفای شهردار رای منفی و 4 نفر  رای مثبت دادند. 

این در حالی بود که در رای گیری کاغذی و مخفی انجام شده بود و قبل از شروع رای گیری نجفی و معاونانش در آغاز رای گیری صحن شورا را ترک کردند تا اعضا به رای گیری بپردازند. 

بر این اساس شورای شهر استعفای محمدعلی نجفی، شهردار تهران را نپذیرفت.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹